کالری‌شمار و متخصص تغذیه هوکا!

دستیار شما برای زندگی سالم...

سلامتی در انتظار شماست.

با هوکا سالم بخورید، سالم بمونید.

ثبت خورد و خوارک روزانه

مشاهده ارزش غذایی هزاران غذا و خوراکی و ثبت خورد و خوراک روزانه

ثبت تغییرات وزنی

ثبت وزن به صورت روزانه و بررسی تغییرات وزنی در بازه دلخواه

دریافت برنامه رژيم

دریافت رژیم تغذیه شخصی مبتنی بر اطلاعات و پرونده پزشکی شما در هوکا

دانلود هوکا

اپلیکشن هوکا را می‌توانید از اپ‌استورهای زیر دانلود نمایید.